Day-rut-ty-huu-ngoc-mien-dien03

Vòng đeo tay Tỳ Hưu Miến Điện may mắn S712

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay dây rút Tỳ Hưu ngọc Miến Điện ( Trung Quốc, Miến Điện) + Kích thước : dạng dây rút thích hợp với mọi cỡ tay + Khối lượng: 10 gram

Chuỗi Tỳ Hưu đeo tay thạch anh hồng tăng nhân duyên S777

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng bi lớn ( Uruguay) + Kích thước (đường kính) : 7cm , 14 bi + Khối lượng: 44g + Ý nghĩa: chiêu tài, trừ tà, thạch

Chuỗi Tỳ Hưu đeo tay đá mã não chiêu tài S781

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu mã não khói bi lớn (Trung Quốc) + Kích thước (đường kính): 6.5cm, 15 bi + Khối lượng: 48g + Ý nghĩa: Linh vật số một chiêu tài, phát

Chuỗi Tỳ Hưu thạch anh đen S023

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu thạch anh đen (đá hắc ngà) (Trung Quốc) + Kích thước (đường kính): 6.5cm, 16 bi + Khối lượng: 27g + Ý nghĩa: Linh vật số một chiêu tài,

Chuỗi Tỳ Hưu đeo tay mã não đỏ may mắn S045

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ Hưu đá mã não đỏ (Trung Quốc) + Kích thước (đường kính): 6cm, 15 bi + Khối lượng: 30g + Ý nghĩa: Linh vật số một chiêu tài, phát lộc,

Chuỗi tỳ hưu đeo tay đá mã não tình duyên S046

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ Hưu đá mã não đỏ (Trung Quốc) + Kích thước (đường kính): 8cm, 14 bi + Khối lượng: 48g + Ý nghĩa: Linh vật số một chiêu tài, phát lộc,

Mặt đeo cổ tỳ hưu đá mắt mèo S013

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đeo cổ đá mắt mèo cõng tiền nhỏ_ (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 2cm x 1.5 cm + Khối lượng: 12g +


Tỳ Hưu Đeo Tay – Tỳ Hưu Trang Sức Đeo Tay – Vòng Tay Tỳ Hưu Phong Thủy